Рязане и подгъване signal-bg

РЯЗАНЕ И подгъване

Може да Ви доставим текстилни етикети на ролка или нарязани и сгънати по Ваш избор. Изображенията по-долу показват какви видове рязане и подгъване на текстилни етикети предлагаме, максималният им размер, както и вариантите за рязане при останалите ни продукти.

ИЗТЕГЛИ А4 ВЕРСИЯ

Право рязане

Този тип рязане е един от най-използваните за пришивни етикети за дрехи. Етикета може да се зашие от само едната страна, от две свои противоположни страни, или от четирите си страни. В зависимост как искате да зашиете етикета си върху дрехата, ние винаги съобразяваме размера на етикета. Право нарязан етикет позволява да го прегънете през средата и да зашиете заедно двата му края за дрехата.
Максимален размер - 150 мм / 400 мм
Зашиване - От една, две или четири страни на етикета като оставите поне 4 мм поле извън дизайна за зашиване.
Приложение - Фирмени етикети, етикети за дрехи, матраци, домашен текстил

Право рязане на текстилен етикет

Подгъване в двата края

При този вид подгъване етикета се зашива от двата си края, като по този начин неговите крашща не дразнят кожата. Този вид подгъване е подходящ за етикети с по-широки лога на фирми, намиращи се обикновено на вратната извивка на дрехата.
Максимален размер - От 32 до180 мм (Дължина) / От 8 до 100 мм ( Ширина)
Зашиване - От двата края на етикета директно на продукта
Приложение - Фирмени етикети, Етикети за дрехи, кърпи и други продукти от домашния текстил

Подгъване в двата края на текстилен етикет

Подгъване в средата и Удължено Подгъване в средата

Подгънати в средата етикети са подходящи за съчетаване на фирмено лого с инструкции за третиране на продукта. Този вариант е удобен да се печата от двете прегънати страни.
Максимален размер - От 21 до 65 мм (Дължина) / От 8 до 100 мм (Ширина)

Максимален размер удължен - От 15 до 120 мм (Дължина) / От 6 до 75 мм (Ширина)
Зашиване - Пришийте в шевът на дрехата от вътрешната и страна, като оставите поне 4 мм поле извън дизайна за зашиване.
Приложение - Фирмени етикети, Етикети за дрехи, аксесоари и други продукти от домашния текстил


подгъване през средата на текстилен етикет

Удължено подгъване през средата на текстилен етикет

Подгъване в двата края под 45°

При този вид долните два края на етикета се подгъват под 45°, като след това етикета се зашива в тези два края за дрехата, позволявайки етикета да се ползва като закачалка. Този вид е походящ за дизайни със дълъг фирмен знак.
Максимален размер - От 55 до 110 мм (Дължина) / От 15 до 25 мм (Ширина)
Зашиване - Пришийте подгънатите краища в шевът на дрехата от вътрешната и страна
Приложение - Фирмени етикети, Етикети за дрехи и аксесоари

Подгъване текстилен етикет на трапец

Подгъване на три части/ Манхатън подгъване

Този вид подгъв се използва най-вече за етикети, които се пришиват едновременно върху лицевата част и задната част на дрехата. В зависимост от дебелината на материята, етикета може да бъде фабрично подгънат или ръчно извит и зашит. Има разлика в ориентацията на дизайна в зависимост дали е пришит н на горен или долен подгъв.
Максимален размер - От 30 до 65 мм (Дължина) / От 8 до 100 мм (Ширина) / От 4 до 12 прегънатата част
Зашиване - на подгъва на дрехата едновременно върху лицевата част и задната част на дрехата
Приложение - Фирмени етикети за дрехи

Манхатън подгъване на текстилен етикет

Трапецовидно & Диагонално рязане

Трапецовидното рязане се ползва най-често при ъглови етикети за матраци, възглавници или завивки. Диагоналното рязане предлага етикет с по-нестандартен дизайн, който може да се зашие директно върху дрехата, както при право нарязани етикети.
Максимален размер - 150 мм (Ширина) / 400 мм (Дължина)
Зашиване - От двата края на етикета, като се оставят поне по 4 мм място за зашиване на етикета (при трапецовидно рязане) / от четирите страни (при диагонално рязане)
Приложение - Ъглови етикети за матраци, завивки, възглавници

Диагонално рязане на текстилен етикет

Висящо Подгъване

Този тип се подгъва от двете страни, като от едната страна се зашива така че краят да е свободен. Графиките са разделени на две - едната е центрирана в лявата част а другата, в дясната част след шева.
Максимален размер - От 32 до 180 мм (Дължина) / От 8 до 100 мм (Ширина) / От 4 до 85 прегънатата част
Зашиване - зашива се от двете страни, като от не подгънатата част се зашива между двете графики.
Приложение - Дрехи и други текстилни продукти

Висящо подгъване на текстилен етикет

Подгъване тип листовка

Този тип е прегънат на две места, като двата края се прегъват в една посока и се застъпват един над друг. Външната част може да бъде малко по къса така че да се вижда част от графиката на долната част.
Максимален размер - От 30 до 55 мм (Дължина) / От 8 до 100 мм (Ширина)
Зашиване - зашива се от едната страна като се прихващат двете прегънати части.
Приложение - Дрехи, Домашен Текстил

Подгъване тип листовка на текстилен етикет

Подгъване тип книга

Този тип на сгъване е подобен на подгъване в средата, но тук двата края на етикета могат да бъдат различни дължини. Графиката може да се чете от двете страни на всеки край на етикета.
Максимален размер - От 28 до 170 мм (Дължина) / От 8 до 100 мм (Ширина) / От 4 до 65 прегънатата част
Зашиване - зашива се в близост до прегъването
Приложение - Дрехи, Домашен Текстил

Подгъване тип книга на текстилен етикет

Самозалепващи етикети

доставка на текстилни етикети на ролка