Нашата история signal-bg

НАШАТА ИСТОРИЯ

1989 Основаване на фирма СИГНАЛ - Михаил Стефанов
1995 Преместваме се в наша собствена сграда, поради разширяване на бизнеса.
1998 Закупуваме първата специализирана печатарска машина за текстилни етикети и увеличаваме предлаганите продукти.
2000 Закупуваме част от държавната печатница в Габрово.
2002 Внедряваме система за управление на качеството ISO 9001.
2002 Печелим златен медал за продуктите си на Пловдивския панаир
2006 Първото ни участие на изложението Хаймтекстил във Франкфурт, Германия
2012 Инвестираме средства и закупуваме нови и модерни машини.
2013 Персоналът ни достига 40 квалифицирани служители.
2014 Отбелязваме двадесет и пет години на пазара.
2015 Предприемаме нова маркетингова стратегия и разработваме нова корпоративна идентичност.
2016 Въвеждаме в експлоатация ново оборудване за производство на флексопечатни форми с водно измиване.
2019 Отбелязваме тридесет години на пазара.