signal-bg Какво сме научили в Нашата B2B практика. и Нашите правила за Успешен бизнес обмен

четвъртък    |    04.05.17    |    Business

Какво сме научили в Нашата B2B практика. и Нашите правила за Успешен бизнес обмен

“B2B (Бизнес до Бизнес) маркетинга се гради на ценни взаимоотношения, които да гарантират трайни клиенти като важна цел за всяка компания, независимо дали е мега корпорация или малка семейна компания”. През годините ние сме изградили взаимоотношения с клиенти от различни отрасли и успяхме да разширим постепенно нашия клиентите си в Европа. Ето правилата, които следваме в нашия B2B маркетинг.


1. Ние мислим от гледната точка на клиента - ние самите сме в бизнес, който разчита на доставчици и често се учим от личния опит от тези взаимоотношения. Стремим да бъдем надеждни и внимателно да подбираме комуникацията си. Важно е да обещаваме само това, което можем да доставим!

2. Информираме се за спецификациите на продуктите и услугите на нашия клиент - Опитваме се да се информираме за продуктите и подхода на бизнеса на нашите клиенти, тъй като това ще ни помогне, когато предлагаме нашите продукти. Това при всяко положение е полезно за бизнес комуникацията.


3. Оптимизираме цената за по-големи количества - Докато потребителите избират продукти, които се основават не само на цената, но и на популярността, купувачите на B2B вземат решения свързани с цената и потенциалната печалба. В тази насока ние постоянно работим за оптимизиране на процесите и материалите, за да бъдем конкурентни, без да правим компромис с качеството.


4. Създаваме приятелски отношения с клиенти - Изграждането на доверие отнема време, а в началото на отношенията впечетление се придобива с общуването. Ние се стремим да подхождаме с приятелски маниер към клиентите и да ги предразполагаме. Клиентът е склонен да помни доброто отношение и това е една от причините да се обърне към нашите услуги отново. Ние следваме сентенцията


“Маркетингът е ентусиазъм
прехвърлен на клиента“

5. Изпращаме редовно актуална информация за новостите в бизнеса - Стремим се да информираме клиентите си за всяка промяна навреме, за да спестим недоразумения. Без да сме натрапюиви, ние изпращаме от време на време бюлетин, за да ги информираме за нашите нови начинания.


6. Дайте на клиента специално отношение - всеки обича да се чувства специален. Зад всеки бизнес стои и човек, който има своите ежедневни задачи и притеснения. Ние сме на мисията да сме по достъпни и да дадем на хората необходимото улеснение - като например приоритизиране поръчки където се налага, съхраняване на поръчки и тн.


7. Срещаме се с клиента лично, ако е възможно - макар че в наши дни интернет улеснява комуникацията и поръчването, ние често се срещаме с клиента лично и те са добре дошли при нас, за проучване на нашето производство. Личният контакт изгражда доверието в отношенията още повече.

Нашият подход е следният

B2B beleives

назад